Medikal Tedavi

Medikal Tedavi

 İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi

İdrar kaçırmanın medikal tedavisi hakkında bilgi vermeden ve sizleri tedaviye davet etmeden önce yaşadığınız sorunun tam manası ile bir idrar kaçırma sorunu olup olmadığını belirlemek faydalı olacaktır. Tıbbi adı Üriner İnkontinans olan, idrar kaçırma şikayeti, pek çok farklı sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

“Mesane, böbreklerden gelen suyun toplandığı ve atılmak üzere depolandığı bölgeye denir”

İnsanlar arasında anlık değişen iç karın basıncına bağlı olarak idrar kaçırma olayı sıkça gözlemlenmektedir. Bu basınç değişikliklerine yol açan ana unsurlara baktığımızda ise;

 • Öksürme
 • ıkınma
 • Aksırma

Başlıca basınç değişikliklerini oluşturan unsurlar arasında yer almaktadırlar. Buna ek olarak sık görülen sorunlar arasında “Tuvalete yetiştirememe” sorunu da öne çıkmaktadır. Uluslararası kontinans derneği içinde hijyen sorunu oluşturan bu hastalık idrar kaçırma hastalığı olarak kabul edilmiştir.

İdrar Kaçırmada Medikal Tedavilerin Yeri

İdrar kaçırma tedavisinde süreç, idrar kaçırma şiddetine ve çeşitine bağlı olduğu kadar, aynı zamanda idrar kaçırmaya neyin bağlı olduğunun tespit edilmesine bağlı olduğunun bulunması ile tedavi edilebilir. İdrar kaçırma tedavsinin ilaçsız ve cerrahi operasyonsun tedavi edilme çabaları çoğu zaman ilaç tedavsine dönüşmektedir.

“Sadece doktorunuz sizin için uygun tedavinin belirlenmesini sağlayabilir. Bu nedenle uzman bir hekim ile görüşmeniz tedavinizin seyri açısından oldukça önemlidir”

İdrar tedavsinde kullanılan başlıca medikal ilaçlar ise;

 • Duloksetin
 • Desmobressin
 • Muskatin reseptör antagonistler
 • Mirabegron
 • Östrojendir

Duloksetin Tedavisi

Orta ve şiddetli olarak tanımlanan idrar kaçırma şikayeti için yaygın olarak kullanılan bir ilaç tedavisidir. İlacın kesin tedavi sağlaması oldukça uzun bir süre kullanılmasına ve idrar kaçırma şikayetini oluşturan fizyolojik sorunların ortadan kaldırılmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir. İlacın ana etki noktası Sfinkter kaslarıdır. Söz konusu kas gurubunun güçlendirilmesine dayanan yöntem ile aynı zamanda idrar kaçırmaya sebep olan sinirsel sinyallerin istem dışı gönderilmesi zayıflatılmaktadır. Sfinker kasının mesane sinyallerine karşı daha dirençli olması geçici bir süre de olsa tedavi sunacaktır.

Duloksetin tedavisinin geçici bir süre ile uygulanabilir olduğunu bilmek oldukça önemlidir. Zira tedavinin yan etkileri pek çok hasta tarafından belirtilmiştir. İlacın tedavi edici özelliğine karşı yan etkilerinden de söz etmek doğru olacaktır. Bulantı, ağız kuruluğu, kusma, kabızlık, uyku güçlüğü ve yorgunluk en yaygın görülen yan etkiler arasında yer almaktadır. Fakat söz konusu şikayetlerin hepsinin de aynı anda ortaya çıkması mümkün değildir. Söz konusu şikayetlerden bir ya da bir kaçının görüldüğü durumlarda ise doktorunuz ile iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

Desmopressin Tedavisi

Temel olarak böberiğin ürettiği idrar miktarına müdahale etme amacı taşımaktadır. Gece oluşan idrara çıkma ihtiyacını bastıracaktır. Özellikle sık sık idrara çıkma isteğine karşı oluşan semptomların azaltılaması için kullanılmaktadır. İlaç idrar kaçırmayı tedavi etmeyecek, sadece sıkıntılı bir süreci sorunsuz atlatmanızı sağlayacaktır. Ayrıca ilaç amacının dışında uzun süre kullanılmamalıdır. Doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Zira kişinin bünyesine uygun olan kullanım şekli hekim tarafından belirlenmelidir.

Kan sodyum seviyesinde düşüşe neden olabilir. Bu nedenle tedavi öncesinde ve tedavi sırasında kan testi uygulaması yapılmaktadır. İlacın daha azda olsa görülse de yan etkilerinden söz etmek mümkündür. Bu yan etkilere baktığımızda ise;

 • Mide bulantısı
 • Baş ağrısı
 • İshal şikayeti
 • Karın bölgesinde ağrı

Öne çıkan yan etkiler arasında yer almaktadır. Ayrıca ilacın sprey olarak kullanılması da mümkündür. Fakat ilacın sprey olarak kullanılmasında burun tıkanıklığı yaptığı ve burun kanamasına yol açtığı gözlemleri elde edilmiştir. Bu her kullanımda oluşacak bir faktör olmasa da içeriğin oluşturacağı riskler arasında olduğunu söylemek doğru olacaktır.

“Desmopressin tedavsi öncesinde tüm sağlık geçmişinizi ve öykünüzü doktorunuz ile paylaşmaktan kaçınmayın”

Muskarinik Reseptör Antagonistler

Muskarinik reseptör antagonistleri sıkışma tipinde gerçekleşen idrar kaçırmanın tedavisi için kullanılmaktadır. Bir ilaçlar gurubundan söz etmenin mümkün olduğu tedavide, ilaçlar mesane duvarını hedef almaka ve mesane duvarını gevşeterek UUI’ semptomlarının kontrol edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede mesane de ve mesane duvarında gerçekleşen istemsiz kasılmalar ciddi oranda azalacak ve kontrol edilemeyen kasılmaların ortadan kalkması ile mesane kontraksiyonlarında ciddi bir azalma görülecektir.

Kas kevşemesi idrar tutma seviyesini de arttırmaktadır. Bu nedenle tuvalet ihtiyacı da ciddi oranda azalacaktır. MRA yöntemi noturi rahatsızlığının etkilerinden olan gece idrara çıkma sıklığını tedavi etmek için kullanılmaktadır.

“MRA Stres tipi idrar kaçırma tedavisi için kullanılamaz. Çünkü bu rahatsızlık Detrusor kası aşırı akvitivesini engellemek gerekli değildir”

MRA rahatsızlığının bir kaç farklı çeşidinden söz etmek mümkündür. Bu çeşitlere baktığımızda;

 • Oksibutinin
 • Tolterodin
 • Solifenasin
 • Drifenasin
 • Fesoterodin
 • Propiverin
 • Trosoium klorid

Öne çıkan örneklerdir. Kullanımı doktorunuzun tavsiyesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fakat genel anlamda, günde 1 kez alınması 24 saat etkisini göstermesi için yeterli olacaktır. MRA Tedavisinde günde bir kez alınan hapın yeterli olmasına karşın diğer tedavilerde hap sayısı ve sıklığı değişebilmektedir.

Mirabegron Tedavisi

Beta-3 reseptor Agonist olan Mirabegron ilacı, Mesane kasını gevşetmeti amaçlamaktadır. Bu sayede mesanede tutulan idrar kapasitesi artırılmaktadır. Artan kapasite ile oluşan daha az tuvalete çıkma isteği sayesinde daha az idrar yapmanın mümkün olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Mirabegron İdrar kaçırma şikayetini önemli oranda azaltan tedaviler arasında yer almaktadır.

“Kısa süre içinde ortaya çıkan yan etkileri için hafif etikeler görülür tanımlaması doğru olsa da, uzun süreçte ortaya çıkan etkileri tam olarak kayıt altına alınmış bir tedavi değildir”

Mirabegron tedavisi bireyin cerrahi operasyona sıcak bakmadığı durumlarda ya da cerrahi operasyon görmesinin mümkün olmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Östrojen Tedavisi

Kadınların en çok şikayet ettiği idrar şikayetlerinin altında östrojen hormonu yatmaktadır. Östrojen hormonunun kan akışını düzenlemesi ve sinir fonksiyonlarını iyileştirdiği bilimsel bir gerçektir. Vajina içinde yer alan dokunun güçlenmesini ve esnekliğini sürdüren ana unsurlar arasında yer almaktadır. Yaşlanmaya bağlı olarak östrojen hormonunun azalması kadınlar için oldukça önemli bir soruna dönüşmektedir. Bu şikayetlerden biri olan vajina kuruluğu cinsel hayatı da etkileyen sorunlardan birine dönüşmektedir.

Mesane kontrolünün kaybolmasına neden olan östrojen hormonu üretiminin azalması, idrar kaçağının ana unsurlarından birine dönüşmektedir. Lokal olarak uygulanan östrojen tedavisi için menepoza girmiş kadınların kullanması önerilmektedir. Tedavi için vajinal krem uygulaması yapılabileceği gibi, pezer etrafına salma yöntemi de uygulanmaktadır.

“Vajinal östrojen hormonu uygulamasının SUİ şikayetlerini ortadan kaldırdığına ilişkin bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. UUİ sorununu iyileştirdiği bilinmektedir”

Uzun süreli yan etkilerinin günümüzde de araştırılmaya devam edildiği bir tedavi yöntemi olan, östrojen hormonu ve vajinal uygulamanın kısa vaade de yan etkilerinden söz etmek mümkün değildir. Tedavinin tam olarak bitişi hakkında net bir açıklama yapmak mümkün değildir. Fakat uzun süreli bir tedavi olduğunu söylemek doğru olacaktır.

“Kliniğimizde uygulanan muayene ve teşhis yöntemleri ile öncelikli olarak bireyin ihtiyacı olan tedavi belirlenmektedir. Sonra ise bireyin ihtiyacı olan medikal idrar kaçırma tedavisine başlanmaktadır”

Bu Hizmeti Sosyal Medyada Paylaş!